Społeczna odpowiedzialność biznesu

PROJEKT „OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII CSR W PRZEDSIĘBIORSTWIE ASTRA-TELECOM” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.
BENEFICJENT: Jerzy Lelito Zakład Usług Inwestycyjnych Grupa Inżynierska „ASTRA-TELECOM”

WARTOŚC DOFINASOWANIA: 96 600,00PLN WARTOŚC DOFINANSOWANIA: 28 095 CHF

PROJECT „DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION STRATEGY CSR IN THE COMPANY ASTRA-TELECOM” SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION.
BENEFICIARY: Jerzy Lelito Zakład Usług Inwestycyjnych Grupa Inżynierska „ASTRA-TELECOM”

VALUE OF CO-FINANCING: 96 600,00 PLN VALUE OF CO-FINANCING 28 095 CHF